Ποιοι Είμαστε

Η εταιρεία Galaxy Cosmos Mezz Plc ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2022.Η βασική επιχειρηματική δραστηριότητά της συνίσταται στη διακράτηση και στη διαχείριση μέρους των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (Mezzanine Νotes) και των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Junior Notes) που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων χαρτοφυλακίων δανείων έκδοσης της Alpha Bank SA, Galaxy και Cosmos

Διοικητικό Συμβούλιο

Γεώργιος Καλλινίκου- Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Γεώργιος Καλλινίκου έχει διοριστεί ως Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας από τον Οκτώβριο 2022. Ο κ. Γ. Καλλινίκου εργάζεται στην Nobel Trust στην Κύπρο από το 2016 όπου είναι μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Southbank, Λονδίνου (Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών), είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Χρηματοοικονομικά και Τραπεζική (MSc Finance and Banking) από το Cyprus International Institute of Management. Είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants, μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και κάτοχος διπλώματος παρεμπόδισης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML Certificate) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Έχει εκτενή εμπειρία στην εταιρική διοίκηση και διακυβέρνηση για περισσότερα από 10 χρόνια.

Σάββας Γιορδαμλής - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Σάββας Γιορδαμλής είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον Μάιο του 2024. Ο κ. Σ. Γιορδαμλής εργάζεται στο δικαστηριακό τμήμα του δικηγορικού γραφείου Ιωαννίδης Δημητρίου Δ.Ε.Π.Ε. από το 2011 όπου είναι συνέταιρος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Bachelor of Laws (LLB)) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (MSc in European Union Law and Politics). Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου από το 2011 και έχει εκτενή εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων, ιδιαίτερα στους τομείς του τραπεζικού, εταιρικού και εμπορικού δικαίου και του δικαίου των καταπιστευμάτων.

Γεώργιος Κόντος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Γεώργιος Κόντος είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας από τον Οκτώβριο 2022. Ο κ. Γεώργιος Κόντος υπήρξε Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το έτος 2001 έως το έτος 2016, όπου δίδαξε σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα της Τραπεζικής Λογιστικής. Διετέλεσε, κατά το έτος 2013, Πρόεδρος του ΔΣ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και, από το 1996 έως το 2011, Σύμβουλος Διοίκησης και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της ALPHA BANK. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και συγγραφέας του βιβλίου «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ και εταιρειών Leasing, Factoring και Forfaiting», που κυκλοφορεί από το έτος 2019 σε τρίτη έκδοση, καθώς και του βιβλίου «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, Σύμφωνα με τα Διεθνή και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», που κυκλοφορεί από το έτος 2019 σε β΄ έκδοση. Συνεργάσθηκε με τους καθηγητές Νικόλαο Μυλωνά και Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή στη δημοσίευση μελέτης –συμβολή στο συλλογικό τόμο με τίτλο CREATIVE ACCOUNTING, FRAUD AND INTERNATIONAL ACCOUNTING SCANDALS, Εκδόσεις WILEY, Michel Jones (ed.).